5 SIMPLE STATEMENTS ABOUT ปลากัดไทย EXPLAINED

5 Simple Statements About ปลากัดไทย Explained

5 Simple Statements About ปลากัดไทย Explained

Blog Article

สุภาษิตเก่ากาลที่กล่าวถึงปลากัดที่ว่า “แค่มองก็ท้องแล้ว” …อันหมายถึงปลา กัดตัวผู้ที่จ้องมองปลากัดตัวเมีย จนตัวเมียก็สามารถตั้งท้องได้เองนั้น ไม่ใช่ความเป็นจริง อย่างที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใด

สมัยก่อนในชนบทเมื่อชาวบ้านเสร็จจากงานเพาะปลูก มักจะหอบหิ้วเอาปลากัดมากัดแข่งขันกันเป็นงานอดิเรก และเป็นความเพลิดเพลินถือเป็นกีฬาพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งของสยามประเทศที่นิยมกันอย่างแพร่หลายสืบมา

ในความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ ปลากัดจะมีฤดูการผสมพันธุ์ในฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี โดยปลากัดจะจับคู่กันเองแบบตัวต่อตัว ตัวผู้จะสร้างรังโดยการพ่นฟองขึ้นมาไว้ตามบริเวณผิวน้ำที่เราเรียกกันว่า “

ซึ่งนายเอสรา เริ่มต้นเล่าว่าโดยปกติปลากัดพื้นบ้านของไทย หรือปลากัดป่าสามารถพบเจอได้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติในทุกภาคของประเทศ และปลากัดในแต่ละภูมิภาคจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

หากมีจุดขาวบริเวณใต้ท้องจะเป็นตัวเมีย ซึ่งเป็นจุดของท่อนำไข่

luk lai” (Thai: ลูกไล่), a time period utilised to describe weak bettas that will be chased and attacked by its opponent, now refers to a person who is bullied only for the sheer satisfaction on the tormentor.

จะเห็นได้ว่าแม้ “ปลากัด” จะเป็นสัตว์น้ำของไทยที่สวยงามและมีมูลค่าสูง ซึ่งปลากัดบางตัวสามารถขายได้ในราคาหลักแสน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างไม่เสียหน้า

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

วิธีการเลี้ยงปลากัดแต่ละสายพันธ์ุแบบเน้นคุณภาพพร้อมสร้างจุดขาย

เราสั่งซื้อปลากัดออนไลน์ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงว่าปลาจะตายระหว่างขนส่ง ไปรษณีย์ไทยมีบริการขนส่งพิเศษเฉพาะปลาสวยงาม

ปลากัดไทย … ปลากัดไทย มัจฉานักสู้ผู้ล้ำค่าสง่างาม

ซึ่งครีบหางมีลักษณะเป็น ๒ แฉก มีทั้งแบบแยกกันอย่างเด็ดขาด หรือที่ตรงโคนยังเชื่อมติดกันอยู่ก็ได้

ปลากัดที่พบในธรรมชาติในช่วงแรกๆ จะมีสีเพียงไม่กี่สี คือ สีนํ้าตาลขุ่น และสีเทาแกมเขียว มีลักษณะครีบ และหางสั้น โดยเพศผู้จะมีครีบ และหางยาวกว่าตัวเมียเล็กน้อย ต่อมาได้มีการเพาะพัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งมีครีบแผ่ใหญ่ และสวยงามมากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม ในปัจจุบันมีการจำแนกปลากัดออกเป็นหลายชนิด

หากมีจุดขาวบริเวณใต้ท้องจะเป็นตัวเมีย ซึ่งเป็นจุดของท่อนำไข่

Report this page